தயாரிப்பு பயன்பாடு

Sintered NdFeB நிரந்தர காந்தப் பொருட்கள் சிறந்த காந்த பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன, அவை மின்னணுவியல், சக்தி இயந்திரங்கள், மருத்துவ உபகரணங்கள், பொம்மைகள், பேக்கேஜிங், வன்பொருள் இயந்திரங்கள், விண்வெளி மற்றும் பிற துறைகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

நிரந்தர காந்த மோட்டார், ஒலிபெருக்கி, காந்தப் பிரிப்பான், கணினி வட்டு இயக்கி, காந்த அதிர்வு இமேஜிங் கருவிகள் மற்றும் மீட்டர் ஆகியவை மிகவும் பொதுவான பயன்பாடுகள்.